Paspoort Opa

Naam: Props Twiddel
Geslacht: man
Adres: Gideon Mantell 35
Woonplaats: Acantho
Geboorteplaats: Acantho
Geboortejaar: 1152 Jura
Lengte: 160
Gewicht: 67
ID. nummer: DPT1152A

Sinds de dood van oma woont opa Props gezellig bij zijn dochter Mohita in huis. Hierdoor kan moeder Mohita een oogje in het zeil houden, aangezien opa nog wel gek is op een biertje maar vanwege zijn gezondheid dit niet mag hebben. Maar stiekem drinkt hij toch af en toe een biertje of borreltje. Opa is ook in een groot gevecht verwond en hierdoor kan hij niet meer lopen en zit hij de hele dag in zijn speciale rollie. Opa Props mag graag verhalen vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt en dit levert vaak hele fantastische en spannende verhalen op. Minck mag graag luisteren naar de verhalen van opa. Opa heeft ook nog steeds de grootste plannen, maar daar blijft het dan ook vaak bij. Hij leeft nog in een echte droom- en fantasiewereld, maar wellicht komt dit door zijn leeftijd.

Hobby's: puzzelen, lezen, wereldreizen, verhalen vertellen
Terug

Knutselpagina.nl Copyrights © LOOK@T BV 2005-2010 Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website / uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, en of op welke wijze, zonder voorafgaande schrifitelijke toestemming van de uitgever.