Paspoort Vader

Naam: Tubbs Twiddel
Geslacht: man
Adres: Gideon Mantell 35
Woonplaats: Acantho
Geboorteplaats: Acantho
Geboortejaar: 1232 JURA
Lengte: 190
Gewicht: 80
ID. nummer: DTW1232A

Ja, vader is een echte held van de familie. Hij vecht zich overal doorheen en niks of niemand kan hem bang maken. Helaas denkt hij ook dat hij de baas thuis is, maar moeder heeft het uiteindelijk toch wel voor het zeggen. Maar gelukkig houdt hij wel erg veel van zijn familie, al laat hij dat niet altijd even goed merken. Verder mag vader Tubbs graag blijven plakken in de Dinobar, zijn favoriete stamkroeg.

Hobby's: vissen, biljarten, rotsblokken werpen, jagen, handje drukken, klaverjassen (kaarten), glazen stapelen en jagen
Terug

Knutselpagina.nl Copyrights © LOOK@T BV 2005-2010 Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website / uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, en of op welke wijze, zonder voorafgaande schrifitelijke toestemming van de uitgever.