Paspoort Huisdier

Naam: Kwekko
Geslacht: vrouw
Adres: Gideon Mantell 35
Woonplaats: Acantho
Geboorteplaats: Acantho
Geboortejaar: 1264 JURA
Lengte: 100
Gewicht: 50
ID. nummer: DKT1264A

Dit huisdier is een echte dinovogel. Hij is erg trouw aan zijn baasje Minck en gaat altijd met hem mee en samen vliegen ze heel wat af. Kwekko is net als zijn baas nergens bang voor en komt vaak te hulp als zijn baas in de problemen zit. Het hele gezin is erg gek met Kwekko en kunnen ook zeker niet meer zonder haar.

Hobby's: postzegels verzamelen, pannenkoeken eten, vissen, kattenkwaad uithalen
Terug

Knutselpagina.nl Copyrights © LOOK@T BV 2005-2010 Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website / uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, en of op welke wijze, zonder voorafgaande schrifitelijke toestemming van de uitgever.